Skip to main content

Vuosikokous 2023

FAR Ry vuosikokouksen pöytäkirja

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 5.5.2023 klo 18:00
Kokouksessa läsnä 4 jäsentä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Johannes Brummer, sihteeriksi Heikki Ollilainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Tero Tervala ja Jarkko Stråhle. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on lähetetty 10.4.2023 jäsenten sähköpostiosoitteisiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Heikki esitti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Puheenjohtaja kävi läpi budjetin vuodelle 2023.

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Liittymis- ja jäsenmaksut pidetään ennallaan.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2023: 45,00 EUR/12kk
Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuodelle 2023: 65,00 EUR/12kk
Molempien jäsentyyppien liittymismaksu on 10,00 EUR

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen sääntömuutos. Luodaan uusi jäsenluokka jotta voidaan eriyttää Jatkossa eriytetään kannattaja jäsenet ja yhteisöjäsenet.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 18:47