Skip to main content

Vuosikokous 2022

FAR Ry vuosikokouksen pöytäkirja

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 8.4.2020 klo 18:18
Kokouksessa läsnä 4 jäsentä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jarkko Stråhle, sihteeriksi Heikki Ollilainen ja pöytäkirjantarkastajiksi Harri Rimpelä ja Tero Pihlaja. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouskutsut on lähetetty 29.3.2022 jäsenten sähköpostiosoitteisiin. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan ilman muutoksia.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Kokouksen puheenjohtaja esitti tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan lausunnon.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Tilinpäätös vahvistettiin. Hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille myönnettiin vastuuvapaus.

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Puheenjohtaja kävi läpi yhdistyksen toimintasuunnitelman. Suunnitelma vahvistettiin ilman muutoksia.

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuodelle 2022: 45,00 EUR/12kk
Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuodelle 2022: 65,00 EUR/12kk
Molempien jäsentyyppien liittymismaksu on 10,00 EUR

Valitaan hallitus 8 §:n mukaisesti

Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Heikki Ollilainen
Valittiin hallituksen jäseniksi Jarkko Stråhle, Johannes Brummer, Janne Teikari sekä Tero Pihlaja

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkistamaan kuluvan tilikauden tilejä

Valittiin toiminnan tarkastajaksi Harri Rimpelä

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita asioita

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 18:15