Skip to main content

Vuosikokous 2018

FAR Ry vuosikokouksen pöytäkirja

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 1.6.2018 klo 17:00
Kokouksessa läsnä 8 jäsentä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Jarkko Stråhle
Valittiin sihteeriksi Heikki Ollilainen
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martti Rannanjärvi ja Johannes Brummer

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Puheenjohtaja Jarkko Stråhle esitteli tilinpäätöksen, vuosikertomuksen sekä toiminnantarkastajan lausunnon.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätetty

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Valtuutettiin hallitus laatimaan toimintasuunnitelma ja hyväksytään tulo- ja menoarvio sen perusteella.

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Päätettiin pitää maksut samoina.
Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu vuonna 2018: 35,00 EUR/12kk
Kannatusjäsenten jäsenmaksu vuonna 2018: 50,00 EUR/12kk
Molempien jäsentyyppien liittymismaksu on 10,00 EUR

Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

Valittiin hallitukseen seuraavat henkilöt
Jarkko Stråhle
Heikki Ollilainen
Kaj Torrkulla
Tenho Tuhkala
Ari Haapasaari
Martti Rannanjärvi
Terho Nikkilä

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Valittiin toiminnantarkastajaksi Harri Rimpelä. Valittiin varatoiminnantarkaastajaksi Johannes Brummer.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Ei muita käsiteltäviä asioita

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 17:49