Skip to main content

Vuosikokous 2017

FAR Ry vuosikokouksen pöytäkirja

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 19.10.2017 klo 17:10
Kokouksessa läsnä 2 jäsentä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Heikki Ollilainen

Valittiin sihteeriksi Heikki Ollilainen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Martti Rannanjärvi

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Heikki Ollilainen esitteli mainitut asiat.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätetty

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Vahvistettu

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Päätettiin pitää liittymismaksut ennallaan

Päätettiin pitää jäsenmaksut ennallaa.

Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

Hallitus on valittu vuonna 2016 ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Ei tarvetta uudelle valinnalle.

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Ei valittu nimettyä henkilöä. Hallitus valitsee jäsenistöstä / ulkopuolisen toiminnantarkastajan ennen seuraavaa vuosikokousta.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Yhdistyksen viestintää tulee kehittää aktiivisemmaksi ja täsmällisemmäksi.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 17:27