Skip to main content

Vuosikokous 2016

FAR Ry vuosikokouksen pöytäkirja

Kokouksen avaus

Kokous avattiin 28.4.2016 klo 18:23
Kokouksessa läsnä 6 jäsentä.

Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Valittiin puheenjohtajaksi Johannes Brummer

Valittiin sihteeriksi Heikki Ollilainen

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Anssi Teittinen ja Ville Tetri

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin päätösvaltaisuus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

Anssi Teittinen esitteli mainitut asiat.

Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Päätetty

Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio

Vahvistettu

Vahvistetaan varsinaisten jäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä kannattajajäsenten liittymis- ja kannattajajäsenmaksun suuruus

Päätettiin pitää liittymismaksut ennallaan

Päätettiin nostaa jäsenmaksua nykyisestä 25e/v summaan 35e/v. Kannattajajäsenten maksun suuruus pidetään ennallaan.

Valitaan hallitus 8 §:n mukaan

Päätettiin valita hallitus aikaisemman hallituksen esityksen mukaisesti.

Hallitus esittää seuraavaksi kahden vuoden toimikaudeksi hallituksen kokoonpanoksi seuraavaa: Jarkko Stråhle, Johannes Brummer, Heikki Ollilainen, Anssi Teittinen ja Tero Pihlaja - eli nykyisen hallituksen mukaista kokoonpanoa. Lisäksi hallitus ehdottaa uudeksi jäseneksi ylläpidosta vastaavaa Heikki Huhtasta ja on avoin myös muille uusille jäsenille - yhdistyksen sääntöjen puitteissa.

Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa tarkastamaan kuluvan tilikauden tilejä

Valittiin toiminnantarkastajaksi Harri Rimpelä ja varatoiminnantarkastajaksi Jarno Lepistö. Mikäli kumpikaan ei ole saatavilla käytetään muuta toiminnantarkastajaa.

Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Päätettiin hallituksen ehdoituksen mukaisesti että yhdistys lunastaa itselleen, yhdistyksen perustamisen yhteydessä sovitun mukaisesti, yhdistyksen käytössä olevan RouterBoard -reitittimen. Reitittimestä maksetaan hankintahinnan mukainen hinta. Lisäksi yhdistyksen perustamiskulut korvataan Jarkko Stråhlelle, toteutuneiden perustamiskustannusten mukaisesti.

Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin kello 19:47